ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

REGULAMIN I ZASADY POBYTU

 

Regulamin ośrodka wypoczynkowego Sarbinówka

 

 1. Doba hotelowa w ośrodku wypoczynkowym rozpoczyna się o godz. 1500 w dniu przyjazdu, a kończy o 1000 w dniu wyjazdu.
 1. Warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% wartości ceny za pobyt. Wpłaty należy dokonać 2 dni od rezerwacji telefonicznej, mailowej lub internetowej. Dokonanie rezerwacji(wpłacenie 30% zadatku) jest jednoznaczne z zapoznaniem  i zaakceptowaniem regulaminu ośrodka wypoczynkowego «Sarbinówka». Zadatek nie jest zwrotny. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
 1. Zadatek należy wpłacić na nr konta: BZ WBK 82 1090 2486 0000 0001 3301 1272 -UNIEL Olaf Malinowski, w tytule proszę podać imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz termin rezerwacji, pozostałą część oraz kaucję w wysokości 200zł należy uiścić w dniu przyjazdu.
 1. Rezygnacja z części lub całego pobytu nie uprawnia do zwrotu zadatku.
 1. W dniu przyjazdu spisywany jest stan licznika elektrycznego w obecności personelu (naliczana jest opłata 1 zł/kW).
 1. Domki są Państwu przekazane w nienagannym stanie. W ramach ogólnoprzyjętych standardów, wymagamy aby zdawany domek był schludny oraz czysty w minimalnym stopniu. W razie stwierdzenia przez personel jakichkolwiek ponadstandardowych nieczystości, do pobytu zostanie doliczona kwota sprzątania w wysokości 200zł.
 1. Odbiór i zdanie domku odbywa się w dniu wyjazdu w obecności  personelu.
 1. Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w godzinach 2300-800. Państwa goście są naszymi gośćmi ale tylko do godz. 2230.
 1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń powstałych z jego winy.
 1. Za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach, mienie oraz parkujące samochody na terenie resortu właściciel ośrodka nie odpowiada. 
 1. Zabrania się palenia  tytoniu, świeczek, oraz smażenia ryb w domkach.
 1. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka  odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, w miejscach przeznaczonych do zabawy takich jak plac zabaw, dzieci mogą przebywać tylko pod ich opieką.
 1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres do końca pobytu.

Z wyrazami szacunku

Właściciel Ośrodka 

W RAZIE NIESCISŁOŚCI

Napisz do nas